13046290_10205729732153952_1764571319_n
ข่าว รายงานพิเศษ

เยาวชน 21 องค์กรร่วมอบรมปฏิบัติการสื่อสาร Media Facilitator

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 49 คน จาก 21 องค์กร เข้าร่วมสัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ “Media Facilitator ร้อยพลังเยาวชนสื่อสารสันติภาพที่โรงแรมซีเอส.ปัตตานี

21 องค์กร ประกอบด้วย กลุ่ม PUCUK PAKU, สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ POSBO, กลุ่มลูกเหรียง, ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้ (ศวชต.), กลุ่มฟ้าใส, กลุ่ม kedai anak yatim, กลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชายแดนใต้ ม.อ.ปัตตานี, มอส. ม.อ หาดใหญ่, กลุ่มเยาวชนบ้านแยะ, กลุ่มเยาวชนบ้านตะบิงตีงี, กลุ่มเยาวชนโคกพะยอมรักษ์สันติ, ธนาคารใจอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, นักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ปาตานีฟอรั่ม, มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก, มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, บัณฑิตอาสา ม.อ.พื้นที่ชุมชนกูแบอีเต๊ะ จ.ปัตตานี และพื้นที่โรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรฯ จ.ยะลา, บ้านพิราบขาว, กลุ่มด้วยใจ, เครือข่ายวิทยุชุมชนตากใบ และกลุ่มเซากุน่า

โครงการนี้โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) ผู้จัดอบรมมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะองค์กรที่ทำงานในประเด็นเด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยสร้างกลไกและเครื่องมือที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ และให้ผู้เข้าร่วมได้ผลิตเนื้อหาเพื่อบอกเล่ากิจกรรม การขับเคลื่อน ผลงานความสำเร็จหรือเนื้อหาในมุมอื่นๆ เพื่อการสื่อสารสู่สาธารณะ โดยกองบรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ทำหน้าที่บรรณาธิกร (Editorial work) และบริหารจัดการการสื่อสารสู่สาธารณะตามวาระที่เหมาะสมต่อไป

นายสะรอนี ดือแระ บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ กล่าวว่า โครงการนี้เป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือสู่การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ครอบครัว ในพื้นที่สามชายแดนใต้ที่และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และกองทุนรวมคนไทยใจดี (BKIND) ให้การสนับสนุน เป้าหมายสำคัญของกิจกรรมนี้คือต้องการเรื่องเล่าจากทุกๆ คนที่มาร่วมเพื่อนำไปสื่อสารในเว็บไซต์ของเครือข่ายสื่อชายแดนใต้ และ เว็บไซต์โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ เพื่อให้มีการสื่อสารได้จริงและสามารถสื่อสารสู่สาธารณะได้

เกี่ยวกับผู้เขียน

admin

แสดงความคิดเห็น

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *