13046290_10205729732153952_1764571319_n
ข่าว รายงานพิเศษ

5 ปฏิบัติการศิลปะสู่การผ่อนคลาย ศิลปะบำบัดเยียวยาจิตใจ

เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 2559 กลุ่มเซากูน่าจัดโครงการนวัตกรรมศิลปะบำบัดกับการเยียวยาให้เด็กที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ ณ ดีบูดีรีสอร์ท อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยนางสาวเพ็ชรลดา ซึ้งจิตรสิริโรจน์ กระบวนกรอิสระด้านศิลปะบำบัด และนางสาววิจิตรา เตรตระกูล นักศึกษาศิลปะบำบัด หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพนักศิลปะบำบัดในประเทศไทย โดยสถาบันศิลปะบำบัดนานาชาติแห่งประเทศแคนาดา เป็นวิทยากร ผู้เข้าเป็นผู้หญิง 19 คน ชาย 1 คน โดยเป็นเยาวชน 9 คน

5 ปฏิบัติการศิลปะสู่การผ่อนคลาย

สำหรับกิจกรรมแรก วิทยากรให้ผู้เข้าร่วมจับคู่กับคนที่ยังไม่รู้จัก และให้วาดใบหน้าของคู่ตัวเอง โดยมองเฉพาะใบหน้าเท่านั้น ห้ามมองกระดาษและห้ามยกมือออกจากการวาด เพื่อให้ทั้งสองคนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่เครียดจนเกินไป

กิจกรรมที่สอง วิทยากรให้แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แล้วให้แต่ละคนวาดเส้นอิสระบนกระดาษ แบบไหนก็ได้ จากนั้นก็ให้แลกเปลี่ยนกระดาษกันภายในกลุ่มแล้ววาดเส้นเพิ่มจากกว่าจะครบทั้ง 4 คน เมื่อได้กระดาษของตัวเองแล้วก็ให้หาดูว่า ในเส้นอิสระที่ช่วยกันวาดลงไปนั้นมีรูปสัตว์อะไรอยู่บ้าง แล้วให้ระบายด้วยสีเทียนลงไป ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นการช่วยทำให้รู้จักตนเองว่า สัตว์ที่เราพบนั้นสะท้อนถึงตัวเรามากน้อยแค่ไหน แล้วให้เผยความรู้สึกกันภายในกลุ่ม

กิจกรรมที่สาม ให้ผูเข้าร่วมวาดวงจรชีวิตของแต่ละคนโดยแบ่งเป็น 4 ช่วงอายุ ในแต่ละช่วงที่ผ่านมาพบเจออะไรบ้าง ทั้งความทุกข์และความสุข โดยใช้กระดาษสีเหล่านั้นเป็นตัวสะท้อนความรู้สึกของเรา

กิจกรรมที่สี่ วิทยากรให้เขียนความรู้สึกของตัวเองลงไปในกระดาษแผ่นใหม่ และให้กระดาษอีกแผ่นหนึ่ง โดยให้ทำอะไรก็ได้กับกระดาษแผ่นนั้น ไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรก็ระบายลงบนกระดาษแผ่นนั้น เช่น จะพับ จะฉีกหรือจะทำอะไรก็ได้

ผู้เข้าร่วมคนหนึ่งที่ได้ระบายความรู้สึกลงไปในกระดาษแผ่นแรกโดยเล่าความประทับใจในการทำกิจกรรมครั้งนี้ และยังรู้ถึงการใช้ประโยชน์ของการใช้ศิลปะในการบำบัดด้วย

กิจกรรมที่ห้าซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้าย วิทยากรให้วาดเขียนลงในกระดาษโดยใช้สีน้ำวาดแทนความรู้สึกของตัวเองลงไป แต่จะใช้อย่างอื่นด้วยก็ได้ ซึ่งวิทยากรได้เทียนไข สีเทียน น้ำและน้ำมันด้วย

ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมา

จากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมได้พูดระบายความรู้สึก ส่วนใหญ่บอกว่า สามารถสะท้อนถึงชีวิตของตัวเองได้อย่างดี รู้สึกผ่อนคลาย ทำให้ความเครียดลดลง รู้จิตใจสงบ สดชื่น กิจกรรมวันนี้ก็สามารถไปประยุกต์ใช้กับคนอื่นได้

ผู้เข้าร่วมยังแสดงความเห็นว่า สำหรับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการศิลปะบำบัดกับการเยียวยานี้ ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถใช้ศิลปะช่วยให้ทบทวนชีวิตช่วยให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น ปลดปล่อยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาด้วยการใช้ศิลปะบำบัดเยียวยา ทำให้รู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้น ทั้งนี้ก่อนที่จะใช้ศิลปะไปบำบัดผู้อื่นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต้องมาบำบัดเยียวยากับคนๆนั้นก่อน

เกี่ยวกับผู้เขียน

admin

แสดงความคิดเห็น

คลิกเพื่อแสดงความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *